Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

Partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa


Z inicjatywy NASK-PIB i Ministra Cyfryzacji, w dniu 14.05.2024r. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Partnerstwa dla Cyberbezpieczeństwa (PdC). Jednym z uczestników był Pan Piotr Toś- przewodniczący ISAC GIG.

Majowe spotkanie zostało poświęcone roli ISAC sektorowych w związku z projektem nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Była to doskonała okazja do dyskusji ekspertów
z branż takich jak przemysł wydobywczo-energetyczny, lotnictwo oraz kolej. Omówiono kluczową rolę ISAC sektorowych w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.

Wszyscy uczestnicy podkreślili, że takie spotkania są niezbędne do budowania silnej, odpornej na zagrożenia cybernetyczne infrastruktury. Spotkanie PdC ukazało, jak ważne są ISAC sektorowe
w dzisiejszym świecie, gdzie cyberzagrożenia stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Dzięki aktywnej współpracy i wymianie informacji, możliwe jest lepsze przygotowanie się na te wyzwania i skuteczna ochrona kluczowych sektorów gospodarki.

Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC) powstało z myślą o wspieraniu i propagowaniu idei wielosektorowej współpracy na rzecz wzmacniania odporności cyfrowej RP. Jest to platforma wymiany informacji i dobrych praktyk, a także dzielenia się doświadczeniem między podmiotami uczestniczącymi w programie.


Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy i wzmacnianie kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa (PdC) rozwijany i koordynowany przez NASK, skupia już ponad 100 firm, organizacji i instytucji z różnych sektorów sfery publicznej i prywatnej. Wśród nich są liderzy rynkowi, przedsiębiorstwa kluczowe w poszczególnych segmentach gospodarki, jednostki istotne oraz newralgiczne dla funkcjonowania państwa.

Udostępnij znajomym
Skip to content