Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

Regulamin serwisu internetowego

Dostęp oraz korzystanie z witryny isac.gig.eu następuje na warunkach oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszej nocie. Łączenie się z witryną isac.gig.eu oraz przeglądanie jej zawartości, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich Warunków i Zastrzeżeń  zawartych w niniejszej nocie. 

Warunki i Zastrzeżenia

  1. Główny Instytut Górnictwa (dalej: GIG) jest właścicielem witryny internetowej isac.gig.eu (dalej: Witryna).
  2. Informacje zawarte na tej Witrynie są publikowane dla celów informacyjno-promocyjnych, z wyjątkiem sytuacji gdy zamieszczenie informacji jest realizacją obowiązku określonego w przepisach prawa.
  3. Witryna jak również informacje, stanowią wyłączną własność GIG, które chronione są prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie  jest upoważniony bez zgody GIG do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej GIG lub innych podmiotów.
  4. Witryna internetowa może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności będących w posiadaniu GIG, lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do GIG  lub innych podmiotów, o ile  przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  5. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek zmian informacji lub ich części zamieszczonych na Witrynie.
  6. GIG  dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne. GIG nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. GIG nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu GIG lub osób trzecich.
  7. GIG zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania informacji w całości lub w części w każdym czasie.
  8. GIG jest uprawniony do skorygowania powyższych  Warunków i Zastrzeżeń w każdym czasie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z bieżącymi  Warunkami  i Zastrzeżeniami.
  9. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części GIG. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części GIG również są zabronione.
  10. Do rozpowszechniania oraz wykorzystywania informacji lub ich części zamieszczonych na Witrynie stosuje się przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz zasady umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Skip to content