Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

CYBERpoligon ISAC-GIG i Silesian CYBERhackathon już w czerwcu w murach Politechniki Śląskiej

W dniach 21-23 czerwca 2023 r. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach zorganizowane zostaną warsztaty „CYBERpoligon ISAC-GIG”.

ISAC-GIG, czyli Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ang. Information Sharing and Analysis Center) w Zakresie Cyberbezpieczeństwa dla Sektora Wydobywczo-Energetycznego, utworzono w styczniu 2022 r. w Głównym Instytucie Górnictwa jako jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, a pierwsze skupiające spółki skarbu państwa pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju (obecnie w skład ISAC-GIG wchodzą: KGHM, JSW, JSW IT Systems, PGG, TAURON Polska Energia, Węglokoks Kraj i LW Bogdanka, a w czerwcu podczas CYBERpoligonu przyjęta zostanie PGE GiEK S.A.) oraz jednostki naukowe (Główny Instytut Górnictwa, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej).

Idea utworzenia ISAC-GIG zrodziła się z potrzeby wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej w przypadku cyberataku. ISAC-GIG już dziś opracowuje i promuje własne standardy komunikacji i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego, a także współpracuje przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki całego sektora.

CYBERpoligon ISAC-GIG to praktyczne warsztaty, w trakcie których kilkuosobowe drużyny złożone z przedstawicieli członków ISAC-GIG będą rywalizowały w odpieraniu ataków cybernetycznych na powierzone ich ochronie systemy informatyczne. W pierwszej części Cyberpoligonu połowa drużyn będzie realizowała zadania związane z tematyką Linux, a druga połowa – zadania związane z systemami SCADA oraz bezpieczeństwem sieci. Po przerwie nastąpi zamiana ról. Na tydzień przed wydarzeniem uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze wprowadzające w tematykę Cyberpoligonu – przewodnik (handbook) z opisem poszczególnych zadań i wskazówkami przydatnymi do ich rozwiązania, a dodatkowo w czasie Cyberpoligonu drużyny będą mogły korzystać ze wsparcia ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

Równolegle do części praktycznej Cyberpoligonu odbędą się sesje szkoleniowe obejmujące swoją tematyką: budowanie strategii zarządzania ryzykiem cybernetycznym, elementy informatyki śledczej (CHFI – Computer Hacking Forensic) oraz bezpieczeństwo informacji.

Warsztatom towarzyszyć będą zmagania uczniów i absolwentów śląskich szkół średnich w ramach Silesian CYBERhackathon 2023, organizowane przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Ich zwycięzcy będą mogli liczyć na staże i pracę przy ciekawych projektach informatycznych oraz wysokie nagrody.

Jak przekonuje Dziekan Wydziału, prof. Franciszek Plewa: „ … jest dla nas dużym wyróżnieniem uczestnictwo w sojuszu największych spółek skarbu państwa z sektora wydobywczego na rzecz budowy spójnej polityki w dziedzinie cyberobronności, a zwłaszcza kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. Dlatego w celu budowania świadomości cyfrowej oraz rozwoju kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród młodzieży postanowiłem wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu ISAC-GIG uczynić Silesian CYBERhackathon 2023…”.

Przypomnijmy na Wydziale w październiku zeszłego roku zostały uruchomione studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych – jedne z pierwszych w kraju studia swoim zakresem obejmujące nie tylko IT, ale również OT oraz elementy certyfikacji produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„ … Mój cel to kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry dla polskiego przemysłu, samorządów i jednostek badawczych, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych nie tylko Śląsk. Kierowany przez mnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej był, jest i będzie fundamentem bezpieczeństwa transformacji Śląska” – przekonuje Dziekan.

Przygotowaniem całego wydarzenia zajmuje się Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, reprezentowana przez dr inż. Marcina POPCZYKA tel.: +48 32 237 16 06, mobile 604 866 311, e-mail: marcin.popczyk@polsl.pl  

W sprawach związanych z organizacją CYBERpoligonu oraz wydarzeń mu towarzyszących prosimy o kontakt z Małgorzatą BOKSĄ (tel. 698 223 163).

Formularz zgłoszeniowy na CYBERpoligon jest dostępny poniżej:

Partnerzy cyberpoligonu:

Udostępnij znajomym
Skip to content