Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

NASK i Główny Instytut Górnictwa razem dla cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji

Rozwój cyfrowej administracji na Śląsku, bezpieczeństwo nowoczesnych instalacji przemysłowych oraz budowa centrum danych w części Kopalni Doświadczalnej „Barbara” – to najważniejsze plany, które zamierzają zrealizować razem Państwowy Instytut Badawczy NASK i Główny Instytut Górnictwa. 27 stycznia 2022 r. w siedzibie NASK w Warszawie prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek oraz  prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz – Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Naukowych, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji. 

GIG łączy siły z NASK, aby rozwijać współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji w przemyśle wydobywczym oraz w województwie śląskim. Instytuty wspólnie będą rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT). Istotnym elementem współpracy będą wspólne działania w obszarze edukacji i szkoleń, m.in. utworzenie ośrodka szkolenia specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Planowana jest również budowa nowoczesnego data center na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara. Z jego usług, w razie potrzeby, będą mogły korzystać: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szpitale, operatorzy usług kluczowych czy też administracja publiczna.  

„Metody sztucznej inteligencji, metody analiz dużych zbiorów danych, którymi się zajmuje NASK, znajdują już w wielu krajach świata i również w naszym kraju zastosowanie, chociażby dla predykcji zagrożeń, które występują w naszych kopalniach, nie tylko węgla kamiennego ale też np. rud miedzi. Widzimy też potencjał wykorzystania tych metod w ocenie zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia związane z działalnością człowieka, w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego” – powiedział  podczas spotkania Dyrektor Stanisław Prusek.

 „Będziemy wspólnie prowadzić działania przede wszystkim związane z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. Mamy  w tym obszarze kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wykorzystać do ochrony sieci. Drugi obszar to jest obszar certyfikacji. W GIG-u są jednostki certyfikujące, są laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi normami. My w NASK-u zbudowaliśmy jednostkę certyfikującą i widzimy ogromny potencjał współpracy w tym zakresie” – mówiła  profesor  Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor NASK ds. Naukowych.

NASK  to Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa systemów sieciowych, a także nad technologiami opartymi o najnowocześniejsze rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę danych. Pełni też istotną funkcję w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, pełniąc rolę jednego z trzech CSIRT (Computer Security Incident Response Team) najwyższego poziomu w Polsce. Ponadto NASK prowadzi rejestr domeny .pl, w którym utrzymuje ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Prowadzi też ekspercką działalność edukacyjną, szkoleniową i popularyzatorską. NASK jest również  operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Jest to program Ministra Cyfryzacji, dający szkołom bezpieczny, bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. 

Udostępnij znajomym
Skip to content