Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

Nowi członkowie Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC GIG

W piątek 26 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:00 w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pana Ministra Piotra PYZIKA, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz ITG KOMAG uroczyście podpisały porozumienie o wstąpieniu do Centrum Wymiany i Analizy Informacji w zakresie CYBERBEZPICZEŃSTWA dla sektora wydobywczo-energetycznego ISAC GiG (ang. Information Sharing and Analysis Center)

Podpisy pod porozumieniem o wstąpieniu do ISAC GiG złożyli w imieniu Politechniki Śląskiej Pan Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. Bogusław ŁAZARZ oraz Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Pan Prof. Franciszek PLEWA, a w imieniu ITG KOMAG Pan Prof. Dariusz Prostański, ISAC GiG reprezentowała Pani Dyrektor Aleksandra Mraczek-Krzak oraz Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC – GIG Pan Piotr Toś.

Jak zauważył podczas spotkania Pan Minister Piotr PYZIK: Idea utworzenia ISAC-GIG zrodziła się z potrzeby chwili, tych jakże niestabilnych naszych czasów i ma zachęcać do wymiany wiedzy, informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych sektora wydobywczo-energetycznego naszego kraju.

ISAC-GIG to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w kraju, pierwsze skupiające spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dotychczas w Polsce zostały uruchomione tylko dwa takie centra, tj. ISAC-Kolej w sektorze kolejowym oraz Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (ISAC-UKE) w sektorze telekomunikacyjnym.

Przypomnijmy powołane 3 czerwca 2022r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych Centrum już dziś opracowuje oraz promuje standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego w zakresie szeroko rozumianego CYBERBEZPICZEŃSTWA, ściśle współpracując przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora.

Wstąpienie ITG KOMAG oraz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej do ISAC GIG jest kolejnym krokiem, po uruchomieniu na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej od października bieżącego roku wspólnie z ITG KOMAG elitarnych studiów podyplomowych pt.: Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych” na drodze budowania idei bezpiecznego, cyfrowego Śląska 2050.

Dodajmy, że uruchomione z inicjatywy ITG KOMAG studia podyplomowe będą pierwszymi swoim zakresem obejmując nie tylko informatykę (IT) ale również automatykę (OT) systemów przemysłowych oraz elementy certyfikacji produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Minister PYZIK od dłuższego czasu jest spirytusmowens zacieśniania współpracy Instytutów i uczelni Śląska na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa społeczności regionu, od samego początku towarzyszył całemu procesowi powołania w ramach GIG’u struktur ISAC’a, oraz w ramach współpracy pomiędzy JSW-KOMAG-PŚ uruchomienia w KOMAG’u nowoczesnego laboratorium w zakresie cyberbezpieczeństwa mającego w przyszłości być sercem prowadzonych studiów podyplomowych i szkół doktorskich.

Pan Minister PYZIK podczas pospisywania porozumienia powiedział:

Chcemy aby Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej prestiżowej, europejskiej uczelni badawczej, kreującej rozwój naukowy i postęp techniczny pokoleń Polaków, stanowił teraz i w przyszłości fundament bezpieczeństwa transformacji Śląska.

Powiem więcej, aby zainicjowana przez Instytut KOMAG współpraca pomiędzy Politechniką Śląską, a Spółkami Skarbu Państwa zrzeszonymi w ISAC GIG w zakresie promowania innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz budowania partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa pozwoliły nam minimalizować ryzyka związanego z zagrożeniem cyberatakami.

Życzę wszystkim aby podpisywane dziś porozumienie w przyszłości stanowiło o bezpieczeństwie nie tylko Śląska ale całego naszego kraju.

KOMAG-owi jako „Instytutowi zielonej przemiany” gratuluję inicjatywy w integrowaniu całych środowisk naukowych na Śląsku i życzę dalszych sukcesów we wdrażaniu czwartej rewolucji przemysłowej w mechanizacji, elektryfikacji, informatyzacji oraz automatyzacji GOSPODARKI 4.0.

Udostępnij znajomym
Skip to content