Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023

Podczas  XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która odbyła się w dniach 27.02 – 01.03.2023r.
w Krakowie dyskusja uczestników konferencjiskoncentrowała się również wokół cyberbezpieczeństwa. W sesji wzięli udział przedstawiciele wszystkich spółek należących do Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG: KGHM Polska Miedź ,JSW S.A., JSW IT Systems Sp. z o.o., PGE GIEK S.A., Tauron Polska Energia, PGG, Lubelski Węgiel Bogdanka, Węglokoks Kraj, Politechnika Śląska oraz ITG KOMAG. Panel cyberbezpieczeństwo był współorganizowany przez JSW IT Systems Sp. z o.o.

Sesje szkoleniowe pt. „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0″  zgromadziło ponad 100 osób.

W pierwszym dniu tj. 27.02.2023 r  odbyły się warsztaty „Cyberpoligon”, w których wzięli udział inżynierowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w firmach górniczych i energetycznych. W ramach „Cyberpoligonu” mieli oni możliwość „walki” w realistycznym środowisku w zakresie wykrywania
i reagowania na prawdziwe zagrożenia związane z usługami chmurowymi Microsoft.

Równolegle do warsztatów odbyły się obrady sesji szkoleniowej pt. „Cyberbezpieczeństwo
w przemyśle 4.0”. Wykłady oraz prezentacje prowadzone były przez specjalistów i ekspertów branżowych (m.in.: ISAC-GIG, Operator Chmury Krajowej, Palo Alto Networks,Microsoft, CISCO, Integrated Solutions) oraz uczelnie i instytuty naukowo-badawcze). Firmy prezentowały najbardziej zaawansowane rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa.

„Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0 było również ważnym punktem Gali konkursowej XXXII SEP. Uczestnicy Cyberpoligonu i sesji szkoleniowej wzięli udział w obradach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w teatrze im. J. Słowackiego, podczas której zaprezentowano pierwszy Raport „Cyberbezpieczeństwo w Górnictwie 2022” przygotowany przez ISAC-GIG, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz Microsoft, który został przedstawiony przez Pana Piotra Toś – przewodniczącego ISAC-GIG oraz Prezesa Zarządu JSW IT Systems.

W trzecim dniu 1.03.2023 r. część uczestników odbyło wizytę w Security Operations Center (SOC)  
w CISCO, gdzie przedstawiono wykorzystywane rozwiązania, a druga część uczestników wzięła udział w prezentacji firmy Capgemini nt. sposobu organizacji i działania SOC.

Zarówno cyberpoligon, jak i cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0 jest reakcją na zdecydowany wzrost zagrożenia w globalnej cyberprzestrzeni obserwowany od wielu lat. Proces ten ma na celu neutralizowanie zagrożenia w sieci poprzez wdrażanie nowych bezpiecznych technologii i kształcenie kadry specjalistów, którzy podobnie jak uczestnicy cyberpoligonu będą w stanie zdecydowanie z tymi zagrożeniami walczyć.

Udostępnij znajomym
Skip to content