Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa

Biuletyn cyberbezpieczeństwo ISAC-GIG

Ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczęściej poruszanych tematów związanych z bezpieczeństwem. Państwa, organizacje międzynarodowe i inne podmioty niepaństwowe rozumieją, że stabilne funkcjonowanie i rozwój globalnego społeczeństwa informacyjnego zależy od otwartej, niezawodnej i przede wszystkim bezpiecznej cyberprzestrzeni. Rosnąca świadomość w tym zakresie idzie w parze z gwałtownym wzrostem liczby incydentów komputerowych i pojawianiem się nowych rodzajów zagrożeń. Polska również została dotknięta cyberatakami. Wprowadzone zostały zmiany prawne i organizacyjne, które pozwoliły zwiększyć poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i jej obywatelom. Najważniejszym wyzwaniem w dobie obecnej sytuacji geopolitycznej jest uświadamianie kadry zarządzającej oraz ciągłe kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa wszystkich pracowników organizacji, dlatego ISAC-GIG zrzesza interesariuszy z całego obszaru wydobywczo-energetycznego w Polsce.

W obecnej erze cyfrowej, zagrożenia związane z cyberprzestępczością stale ewoluują i stają się coraz bardziej wyrafinowane. W związku z tym, istnieje pilna potrzeba świadomości i ochrony przed atakami w cyberprzestrzeni. W tej kwestii biuletyn cyberbezpieczeństwo ISAC-GIG odgrywa kluczową rolę oraz opisuje działania, które zostały wykonane przez ISAC-GIG w ostatnim czasie.

Zachęcamy do lektury!

Udostępnij znajomym
Skip to content